Διαδικτυακό σεμινάριο: Οδηγίες για τη συμμετοχή των ασθενών στον δεοντολογικό έλεγχο των κλινικών δοκιμών

Last update: 29 Ιανουαρίου 2023

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Σημείωση: Το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2017. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρακάτω.

Εισαγωγή στο διαδικτυακό σεμινάριο

Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα του προγράμματος EUPATI ήταν η ανάπτυξη, η ευρεία διαβούλευση και η τελική έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση για την αλληλεπίδραση των ασθενών με την Ε&Α φαρμάκων υπό την καθοδήγηση της φαρμακευτικής βιομηχανίας, τις ρυθμιστικές αρχές, τις επιτροπές δεοντολογίας και τους φορείς ΑΤΥ. Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο επικεντρώνεται στην Καθοδήγηση σχετικά με τη συμμετοχή των ασθενών στη δεοντολογική ανασκόπηση των κλινικών δοκιμών.

Βιντεοσκόπηση διαδικτυακού σεμιναρίου

Ομιλητές:

  • Ingrid Klingmann, EFGCP
  • Andrea Heckenberg, Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης
  • David Haerry, EATG (Ευρωπαϊκή Ομάδα Θεραπείας AIDS)
  • Giulio Corbeli, EATG

Παρουσιάσεις διαδικτυακού σεμιναρίου

 

Πίσω στην κορυφή

Αναζήτηση στην Εργαλειοθήκη