Διαδικτυακό σεμινάριο: Κοινοτικές συμβουλευτικές επιτροπές

Last update: 28 Ιανουαρίου 2023

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Σημείωση: Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2018. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρακάτω.

Εισαγωγή στο διαδικτυακό σεμινάριο

Οι κοινοτικές συμβουλευτικές επιτροπές (ΚΣΕ) αποτελούν μια αποτελεσματική και ολοένα και πιο διαδεδομένη δομή για τη δημιουργία ουδέτερων και επιστημονικά πλαισιωμένων πλατφορμών, για την ισότιμη αλληλεπίδραση όλων των ενδιαφερομένων μερών που συμμετέχουν στην έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων. Αν και αρχικά χρησιμοποιούνταν στον τομέα του HIV, οι ΚΣΕ χρησιμοποιούνται πλέον στην αιματολογία, σε συγκεκριμένους τύπους καρκίνου και σπάνιες ασθένειες. Διοικούνται και ελέγχονται από την κοινότητα των ασθενών, και επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση της συμβολής των ασθενών στις διαδικασίες έρευνας και διαμόρφωσης πολιτικών με δομημένο και αμερόληπτο τρόπο.

Βιντεοσκόπηση διαδικτυακού σεμιναρίου

Ομιλητές:

  • Rob Camp, EURORDIS
  • Giulio Maria Corbelli, EATG
  • Jan Geissler, CML Advocates, LeukaNET

 

Παρουσιάσεις διαδικτυακού σεμιναρίου

Παρουσίαση του Rob Camp

Παρουσίαση του Giulio Maria Corbelli

Παρουσίαση του Jan Geissler

 

Πίσω στην κορυφή

Αναζήτηση στην Εργαλειοθήκη