Stratificering

«Tilbage til ordlisteindeks

I kliniske forsøg er stratificering opdelingen af patienter eller analyse af resultater baseret på noget andet end den givne behandling.

Stratificering har to forskellige betydninger. I begrebets første betydning beskriver det den naturlige fordeling af patienter i undergrupper. Patienter kan f.eks. være stratificeret efter alder, sygdomssværhedsgrad eller biomarkører.

I dets anden betydning kontrollerer stratificering en tilfældig fordeling af personer i de forskellige grupper i et forsøg. Stratificeret randomisering bruges til at sikre, at der bliver fordelt et ligeligt antal deltagere med et karakteristikum, der menes at fremkalde en reaktion på interventionen, i forsøget.

«Tilbage til ordlisteindeks