Lægemidler til avanceret terapi

«Tilbage til ordlisteindeks

Lægemidler til avanceret terapi er nye lægemiddelprodukter til brug for mennesker baseret på gener (genterapi), celler (celleterapi) eller væv (vævsteknologi). De har et enormt potentiale og baner vejen for nye behandlinger af en række sygdomme eller skader, f.eks. huden hos ofre for forbrændinger, Alzheimer, kræft eller muskelsvind.

«Tilbage til ordlisteindeks