Kvalitetsjusteret leveår

«Tilbage til ordlisteindeks

Kvalitetsjusterede leveår er et mål inden for sundhedsøkonomi. Det angiver det yderligere antal år, som en person lever som følge af en behandling, og medregner personens livskvalitet i disse år. Det sker ved at måle, hvor vigtige forskellige faktorer er for patienterne, f.eks. symptomer, smerte og psykisk helbred.

Beregningen af kvalitetsjusterede leveår er en almindelig metode, som anvendes af organer, der foretager medicinske teknologivurderinger (MTV), og som rådgiver om ‘nytten’ af behandlinger, og, i nogle lande, om hvorvidt behandlinger bør finansieres af (f.eks.) det offentlige sundhedsvæsen.

«Tilbage til ordlisteindeks