European Public Assessment Report [EPAR]

«Tilbage til ordlisteindeks

EPAREuropean Public Assessment Report (en europæisk offentlig vurderingsrapport) er en vurdering, der foretages for alle lægemidler, hvor der søges om markedsføringstilladelse via den centrale procedure hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Det er en række dokumenter, der omfatter:

  • et resumé for lægfolk
  • oplysninger om indehaveren af markedsføringstilladelsen
  • produktoplysninger (f.eks. indlægssedlen og produktresuméet.
  • oplysninger om den vurdering, der udføres hos EMA.

EPAR-rapporter offentliggøres på EMA’s hjemmeside, når Europa-Kommissionen har truffet afgørelse om markedsføringstilladelse.

«Tilbage til ordlisteindeks