Ekstraherbare stoffer

«Tilbage til ordlisteindeks

Stoffer, der kan ekstraheres fra plastik eller belægninger i et beholder- eller lukkesystem i direkte berøring med et aktivt stof eller lægemiddel. Retningslinjer fra lægemiddelmyndighederne kræver, at der fastlægges en profil for ekstraherbare stoffer for alle materialer, der er i direkte berøring med medicinen eller patienten, for at garantere lægemiddelsikkerheden.

«Tilbage til ordlisteindeks