Mærke – Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning (PRAC)

Viser 2 resultater 

Principper for risikostyring

Risikostyring er vigtigt i udviklingen af lægemidler og lægemiddelovervågning for at undgå krisesituationer og skadelige konsekvenser. Der er forskellige typer risici. Risikostyringsstrategier skal vurdere og minimere disse og afveje...

Læs mere »