Mærke – Statistik

Viser 7 resultater 

Kritisk læsning af kliniske forsøgsresultater

Når du foretager en kritisk gennemlæsning af kliniske forsøgsresultater, skal læseren tage højde for relevant information fra de bedste forhåndenværende kilder og overveje spørgsmål om undersøgelsens pålidelighed, metode, resultater,...

Læs mere »

Analyse af kliniske forsøgsresultater

Kliniske forsøgsresultater analyseres statistisk efter demografiske oplysninger, virkning og sikkerhed. Forskellige typer kliniske forsøg kan kræve forskellige fortolkninger af forsøgsresultaterne.

Læs mere »

Statistik i kliniske forsøg: Vigtige begreber

Statistik spiller en vigtig rolle i kliniske forsøg i forhold til at forebygge fejl, bias og forkerte følgeslutninger. Denne artikel gennemgår en række vigtige statistiske begreber, f.eks. hypotesetestning, Type...

Læs mere »

Statistik i kliniske forsøg: Bias

Der er flere typer bias, der kan opstå i kliniske forsøg, bl.a. udvælgelses-, målings- og udgivelsesbias. Der bruges statistik i kliniske forsøg for at forhindre eller korrigere disse former...

Læs mere »