Mærke – Patientinddragelse

Viser 39 resultater 

Minikursus-startsæt – Lægemiddelsikkerhed

Startsættene giver dig links til relevant baggrundsinformation i værktøjskassen Toolbox og tilhørende PowerPoint-slidedesign og medier, så du kan forberede et endags- eller flerdageskursus om patientinddragelse i lægemiddelsikkerhed.

Læs mere »

Patientinddragelse som standard?

EUPATI's vision kan knyttes tilbage til i patienters rettigheder. Retten til at blive informeret, retten til at blive undervist, retten til at blive inddraget, retten til at blive set...

Læs mere »

Patientinddragelse – ovariecancer

Et eksempel på patientinddragelse, der vedrører en caserapport om fase III-patientinddragelse i en rådgivende gruppe bestående af seks specialsygeplejersker inden for gynækologisk onkologi fra hele Europa og fire repræsentanter...

Læs mere »

Patientinddragelse – En meget sjælden sygdom

Et samarbejde mellem Genzyme, International Pompe Association (IPA), Pompe-patientorganisationer i Storbritannien, Holland og USA, Erasmus Medical Centre og Duke-universitetet om etablering af passende foranstaltninger til sikring af, at data...

Læs mere »

Patientinddragelse – melanomkomité

Specialsygeplejersker på melanomområdet og eksperter fra patientgrupper afholdt et melanomkomitémøde for at udveksle opfattelser med hensyn til nye behandlinger og videnskabelige udviklingstendenser i behandlingen af melanom.

Læs mere »