Mærke – Lægemiddelovervågning

Viser 3 resultater 

Principper for risikostyring

Risikostyring er vigtigt i udviklingen af lægemidler og lægemiddelovervågning for at undgå krisesituationer og skadelige konsekvenser. Der er forskellige typer risici. Risikostyringsstrategier skal vurdere og minimere disse og afveje...

Læs mere »

Lægemidlers virkning og sikkerhed

Lægemidler skal have den rigtige balance mellem virkning og sikkerhed og mellem fordele og risici. Et lægemiddels sikkerhed og virkning testes grundigt under dets udvikling og overvåges omhyggeligt, efter...

Læs mere »