Mærke – Klinisk undersøgelsesdesign

Viser 1 resultater 

Kliniske forsøgsdesign

Der findes flere typer kliniske forsøgsdesign: randomiserede eller ikke-randomiserede kontrollerede forsøg, enkelt- eller dobbeltblindede forsøg og superioritets- eller non-inferioritetsforsøg.

Læs mere »