Mærke – Evidensniveauer

Viser 2 resultater 

Evidensbaseret medicin

Evidensbaseret medicin kombinerer klinisk evidens og erfaring, så læger og patienter kan træffe de bedste beslutninger på et individuelt grundlag.

Læs mere »

Kritisk læsning af kliniske forsøgsresultater

Når du foretager en kritisk gennemlæsning af kliniske forsøgsresultater, skal læseren tage højde for relevant information fra de bedste forhåndenværende kilder og overveje spørgsmål om undersøgelsens pålidelighed, metode, resultater,...

Læs mere »