Mærke – Etik

Viser 6 resultater 

Schweizisk samarbejde – borgerforskere

Når patienter bedre forstår, hvordan kliniske forsøg af god kvalitet udføres, og når de kan få indflydelse på designet og gennemførelsen, vil det medføre øget rekruttering til kliniske forsøg...

Læs mere »

Prognoseværdien af non-kliniske test

Data fra non-kliniske forsøg er vigtige som indikatorer og som beslutningsværktøj i udviklingsprocessen for lægemidler. Tilstrækkelige og tilfredsstillende non-kliniske resultater er nødvendige, før et lægemiddel kan gives til raske...

Læs mere »

Etik i medicinsk forskning på mennesker

Medicinsk forskning på mennesker udføres i overensstemmelse med strenge etiske principper. Disse principper er blevet udviklet over tid som reaktion på forskellige hændelser i historien og kræver fortsat evaluering...

Læs mere »

Forskningsetiske råd

Forskningsetiske råd evaluerer den etiske acceptabilitet i forskningen, før deltagerne kan blive tilmeldt en undersøgelse. Forskningsetiske råd er stærkt regulerede og neutrale organer, der fungerer i overensstemmelse med operative...

Læs mere »