Mærke – Caserapportformularer (CRF)

Viser 1 resultater 

Dataindsamling i kliniske forsøg

Der findes flere former for dataindsamling i kliniske forsøg, bl.a. elektroniske metoder og patientrapporterede oplysninger (PRO). Alle former for dataindsamling skal overholde retningslinjerne for god klinisk praksis (GCP) for...

Læs mere »