Mærke – Case-rapport om patientinddragelse

Viser 13 resultater 

Patientinddragelse – ovariecancer

Et eksempel på patientinddragelse, der vedrører en caserapport om fase III-patientinddragelse i en rådgivende gruppe bestående af seks specialsygeplejersker inden for gynækologisk onkologi fra hele Europa og fire repræsentanter...

Læs mere »

Patientinddragelse – En meget sjælden sygdom

Et samarbejde mellem Genzyme, International Pompe Association (IPA), Pompe-patientorganisationer i Storbritannien, Holland og USA, Erasmus Medical Centre og Duke-universitetet om etablering af passende foranstaltninger til sikring af, at data...

Læs mere »

Patientinddragelse – melanomkomité

Specialsygeplejersker på melanomområdet og eksperter fra patientgrupper afholdt et melanomkomitémøde for at udveksle opfattelser med hensyn til nye behandlinger og videnskabelige udviklingstendenser i behandlingen af melanom.

Læs mere »

Patienter, der er engageret i DevelopAKUre mod AKU

Et eksempel på et offentligt-privat partnerskab (DevelopAKUre) mellem forskellige internationale koncerner i industrien (Sobi), patientorganisationer (AKU Society og ALCAP), hospitaler (Royal Liverpool, Hospital Necker og National Institute of Rheumatic...

Læs mere »

Patientinddragelse i klinisk forsøgsdesign

Et eksempel på patientinddragelse via patienters og patientforeningers input til designet af et klinisk forsøg med Cushings sygdom. Høringen fandt sted mellem Novartis og sygeplejersker fra forskellige team (USA, Canada...

Læs mere »