Kategori – Patientinddragelse

Viser 16 resultater 

Patientinddragelse – ovariecancer

Et eksempel på patientinddragelse, der vedrører en caserapport om fase III-patientinddragelse i en rådgivende gruppe bestående af seks specialsygeplejersker inden for gynækologisk onkologi fra hele Europa og fire repræsentanter...

Læs mere »

Patientinddragelse – En meget sjælden sygdom

Et samarbejde mellem Genzyme, International Pompe Association (IPA), Pompe-patientorganisationer i Storbritannien, Holland og USA, Erasmus Medical Centre og Duke-universitetet om etablering af passende foranstaltninger til sikring af, at data...

Læs mere »

Patientinddragelse – melanomkomité

Specialsygeplejersker på melanomområdet og eksperter fra patientgrupper afholdt et melanomkomitémøde for at udveksle opfattelser med hensyn til nye behandlinger og videnskabelige udviklingstendenser i behandlingen af melanom.

Læs mere »

Relaterede tags

Search