Κατηγορία - Κιτ βασικής εκπαίδευσης

Επίδειξη 8 αποτελεσμάτων 

Κιτ βασικής εκπαίδευσης- Κοινοτικές συμβουλευτικές επιτροπές

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης σάς παρέχουν συνδέσμους για συναφή έγγραφα στην εργαλειοθήκη, καθώς και σχετικές διαφάνειες PowerPoint και μέσα, ώστε να προετοιμάσετε μια μονοήμερη ή πολυήμερη εκπαίδευση σχετικά με...

Διαβάστε περισσότερα »

Κιτ βασικής εκπαίδευσης μίνι μαθημάτων – Σχεδιασμός πρωτοκόλλου

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης σάς παρέχουν συνδέσμους για συναφή έγγραφα στην εργαλειοθήκη, καθώς και σχετικές διαφάνειες PowerPoint και μέσα, ώστε να προετοιμάσετε μια μονοήμερη ή πολυήμερη εκπαίδευση σχετικά με...

Διαβάστε περισσότερα »

Μίνι μάθημα – Ενημέρωση και συγκατάθεση στις δοκιμές

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης σάς παρέχουν συνδέσμους για συναφή έγγραφα στην εργαλειοθήκη, καθώς και σχετικές διαφάνειες PowerPoint και μέσα, ώστε να προετοιμάσετε μια μονοήμερη ή πολυήμερη εκπαίδευση σχετικά με...

Διαβάστε περισσότερα »

Κιτ βασικής εκπαίδευσης μίνι μαθημάτων – Επιτροπές παρακολούθησης δεδομένων

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης σάς παρέχουν συνδέσμους για συναφή έγγραφα στην εργαλειοθήκη, καθώς και σχετικές διαφάνειες PowerPoint και μέσα, ώστε να προετοιμάσετε μια μονοήμερη ή πολυήμερη εκπαίδευση σχετικά με...

Διαβάστε περισσότερα »

Κιτ βασικής εκπαίδευσης μίνι μαθημάτων – Επιτροπή δεοντολογίας

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης σάς παρέχουν συνδέσμους για συναφή έγγραφα στην εργαλειοθήκη, καθώς και σχετικές διαφάνειες PowerPoint και μέσα, ώστε να προετοιμάσετε μια μονοήμερη ή πολυήμερη εκπαίδευση σχετικά με...

Διαβάστε περισσότερα »

Βασικό υλικό μίνι-προγράμματος εκπαίδευσης – Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας

Τα κιτ βασικού υλικού παρέχουν συνδέσμους προς τις σχετικές γενικές πληροφορίες για ανάγνωση στην εργαλειοθήκη και συλλογές διαφανειών PowerPoint καθώς και τα μέσα προκειμένου να προετοιμάσετε μια μονοήμερο ή...

Διαβάστε περισσότερα »

Μίνι πακέτα εκκίνησης μαθημάτων – Ασφάλεια φαρμάκων

Τα πακέτα εκκίνησης μαθημάτων σάς παρέχουν συνδέσμους προς το σχετικό υπόβαθρο στην εργαλειοθήκη και τις σχετικές διαφάνειες PowerPoint και μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να προετοιμάσετε μια μονοήμερη ή πολυήμερη εκπαίδευση...

Διαβάστε περισσότερα »

Μίνι πακέτα εκκίνησης μαθημάτων – Καθορισμός ερευνητικών προτεραιοτήτων

Αυτό το κιτ βασικής εκπαίδευσης παρέχει ανάγνωση γενικών πληροφοριών, διαφάνειες, βίντεο και κουίζ με σκοπό την εκπαίδευση των ασθενών που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στον καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικές ετικέτες

Search