Κατηγορία - Διαδικτυακό σεμινάριο

Επίδειξη 14 αποτελεσμάτων 

Διαδικτυακό σεμινάριο: Συγκατάθεση μετά από ενημέρωση για ευάλωτους πληθυσμούς

Στην ισχύουσα οδηγία για τις κλινικές δοκιμές, ο ορισμός των προϋποθέσεων για τη συμπερίληψη ευάλωτων πληθυσμών περιορίζεται σε κλινικές δοκιμές με ανηλίκους και ανίκανους ενήλικες που δεν είναι σε...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Ανάπτυξη φαρμάκων και στρατηγικές θεραπείας μπορούν να συμβαδίζουν.

Πόσο νωρίς στην ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου θα πρέπει να γίνεται η συνεργασία - μια συνταγή για λύσεις: η ανάπτυξη φαρμάκων και οι θεραπευτικές στρατηγικές μπορεί να συμβαδίζουν μεταξύ...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Δημιουργία Εκπαιδευτικών Μαθημάτων με την εργαλειοθήκη EUPATI

Μια ηχογράφηση του διαδικτυακού σεμιναρίου της EUPATI με τίτλο «Δημιουργία εκπαιδευτικών μαθημάτων με την εργαλειοθήκη EUPATI». Στο πρώτο μέρος του διαδικτυακού σεμιναρίου, ο John Lenehan θα παρουσιάσει τα στατιστικά...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας του CIOMS για τη βιοϊατρική έρευνα

Σημείωση: Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 – 17:00 έως 18:30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET). Μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Καθοδήγηση σχετικά με τη συμμετοχή των ασθενών στην Ε&Α που πραγματοποιείται από αυτόν τον κλάδο

Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα του προγράμματος EUPATI ήταν η ανάπτυξη, η ευρεία διαβούλευση και η τελική έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση για την αλληλεπίδραση των...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Οδηγίες για τη συμμετοχή των ασθενών στον δεοντολογικό έλεγχο των κλινικών δοκιμών

Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα του προγράμματος EUPATI ήταν η ανάπτυξη, η ευρεία διαβούλευση και η τελική έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση για την αλληλεπίδραση των...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Οδηγία για τη συμμετοχή των ασθενών στις ΑΤΥ

Σημείωση: Το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2017. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρακάτω. Εισαγωγή στο διαδικτυακό...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Εμπειρία με τη συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες ATY

Σημείωση: Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2017. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρακάτω. Εισαγωγή στο...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Μητρώα

Σημείωση: Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο έλαβε χώρα στις 8 Φεβρουαρίου 2018. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρακάτω. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Κοινοτικές συμβουλευτικές επιτροπές

Σημείωση: Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2018. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρακάτω. Εισαγωγή στο...

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικές ετικέτες

Search