Συμμετοχή των ασθενών – Χρήση της έρευνας χρηστών

Last update: 18 Ιουλίου 2023

Εισαγωγή

Η Novo-Nordisk, μια φαρμακευτική εταιρεία, διεξάγει έρευνα χρηστών με ασθενείς για να βελτιώσει την κατανόησή της για τους ασθενείς και να αναπτύξει προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών.

Περιγραφή της υπόθεσης

Στο Τμήμα Ε&Α συσκευών της Novo Nordisk διεξάγουμε έρευνα χρηστών με ασθενείς. Σκοπός της έρευνας χρηστών είναι να βελτιώσει την κατανόηση για τους χρήστες προκειμένου να αναπτυχθούν προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα χρηστών στο πλαίσιο της Ε&Α συσκευών πραγματοποιείται με σκοπό:

  • Tην κατανόηση των αναγκών των χρηστών ή τη βελτίωση αυτής.
  • Tη λήψη ανατροφοδότησης σχετικά με τις έννοιες των προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
  • Tην αξιολόγηση της χρηστικότητας των συσκευών και του υλικού συσκευασίας.

Η έρευνα χρηστών σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου και οι μέθοδοι αποφασίζονται ανάλογα.

Διαθέτουμε ένα τμήμα αποτελούμενο από επαγγελματίες ερευνητές, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της ποιότητας και της συμμόρφωσης της έρευνας των χρηστών που διεξάγεται για την πρώιμη ανάπτυξη συσκευών.

Τύποι συμμετεχόντων ασθενών (ή συνηγόρων ασθενών)

  • Ασθενείς με προσωπική εμπειρία της νόσου

Οφέλη από τη συμμετοχή των ασθενών

Μέσω της έρευνας χρηστών προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις διατυπωμένες αλλά και τις μη διατυπωμένες ανάγκες των ασθενών και, ως εκ τούτου, να «δοκιμάσουμε» κατά πόσον οι τεχνολογικές καινοτομίες που διεξάγουμε ανταποκρίνονται και καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των πραγματικών χρηστών.

Προκλήσεις και εμπόδια

Υπάρχουν πολλοί εσωτερικοί και εξωτερικοί κανόνες και κανονισμοί. Προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση, έχουμε αναπτύξει ολοκληρωμένες κατευθυντήριες οδηγίες για την έρευνα χρηστών, οι οποίες περιγράφουν τη ροή της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθούν όλες οι έρευνες χρηστών.

Το τμήμα διεξάγει την έρευνα και όταν τα μέλη του έργου (π.χ. μηχανικοί) καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα, εκπαιδεύονται εκ των προτέρων στην ανθρωπολογική προσέγγιση καθώς και στους κανόνες και κανονισμούς.

Διδάγματα

Μάθαμε ότι χρειάζονται πολλοί πόροι για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανονισμούς

Ένα άλλο δίδαγμα είναι ότι η ανθρωπολογική προσέγγιση για την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την οπτική των χρηστών είναι εξαιρετικά πολύτιμη στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι άνθρωποι δεν εκφράζουν ρητά τις ανάγκες τους. Τα περισσότερα από τα θέματα που μας ενδιαφέρουν υφίστανται σε μη διατυπωμένο επίπεδο, επομένως απαιτούνται ποιοτικές ερευνητικές μέθοδοι και ερευνητές εκπαιδευμένοι σε αυτή την προσέγγιση.

A3-User-research_v1_EN

Συνημμένα

Πίσω στην κορυφή

Αναζήτηση στην Εργαλειοθήκη