Γιατί οι απόψεις των ασθενών είναι σημαντικές – Ντοκιμαντέρ

Last update: 25 Ιουλίου 2023

Ανακαλύψτε γιατί οι απόψεις των ασθενών είναι σημαντικές ακολουθώντας τον David, τον Δημήτριο και τον Jan και πώς διατυπώνουν τις απόψεις τους στον τομέα της Ε&Α φαρμάκων. Πώς μπορεί η EUPATI να διαδραματίσει ρόλο για να βοηθήσει τους συνήγορους των ασθενών όπως τον David, τον Δημήτριο και τον Jan;

Πληροφορίες σχετικά με το άρθρο

Categories:

Ετικέτες: , ,
Πίσω στην κορυφή

Αναζήτηση στην Εργαλειοθήκη