Κιτ βασικής εκπαίδευσης μίνι μαθημάτων – Επιτροπές παρακολούθησης δεδομένων

Last update: 12 Δεκεμβρίου 2016

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Εισαγωγή

Αυτό το κιτ βασικής εκπαίδευσης μίνι μαθημάτων της EUPATI έχει σχεδιαστεί για τη συμμετοχή των ασθενών στις επιτροπές παρακολούθησης δεδομένων.

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης μίνι μαθημάτων της EUPATI έχουν δημιουργηθεί με βάση το περιεχόμενο της εργαλειοθήκης της EUPATI και το πρόγραμμα κατάρτισης εμπειρογνωμόνων ασθενών (Patient Expert Training Course) της EUPATI. Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης έχουν ως στόχο να εξετάσουν τους ρόλους που διαδραματίζουν οι ασθενείς στην ανάπτυξη φαρμάκων, όπως για παράδειγμα αυτούς που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης σάς παρέχουν συνδέσμους για συναφή έγγραφα στην εργαλειοθήκη, καθώς και σχετικές διαφάνειες PowerPoint και μέσα, ώστε να προετοιμάσετε μια μονοήμερη ή πολυήμερη εκπαίδευση σχετικά με το θέμα. Κάθε ένα από τα κιτ βασικής εκπαίδευσης περιέχει μια επιλογή διαφανειών PPT, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εκπαιδεύσετε τους ασθενείς/συνηγόρους σχετικά με τα «βασικά στοιχεία» στον συγκεκριμένο τομέα, π.χ. στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου διάρκειας δύο ωρών ή μίας ημέρας.

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης βασίζονται στο υφιστάμενο περιεχόμενο του EUPATI Toolbox, καθώς και σε πρόσθετους συνδέσμους για επιπλέον υλικό. Κανένα από τα κιτ βασικής εκπαίδευσης δεν αποτελεί ενότητες «έτοιμων μαθημάτων». Είναι ένας πόρος που μπορεί να επαναχρησιμοποιείται συνεχώς από έναν έμπειρο εκπαιδευτή για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή ενός μαθήματος. Θα πρέπει να τα επεξεργαστείτε και να τα εντάξετε στο ανάλογο πλαίσιο.

Πριν ξεκινήσετε, κατεβάστε και να διαβάστε το «Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές».

Επιτροπές παρακολούθησης δεδομένων

Αυτό το κιτ βασικής εκπαίδευσης παρέχει συναφή έγγραφα, διαφάνειες και κουίζ για τη δημιουργία κατάρτισης για ασθενείς που σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε επιτροπές παρακολούθησης δεδομένων.

Βασική βιβλιογραφία

Φάσεις κλινικής ανάπτυξης

Βασικά στοιχεία των αρχικών σταδίων κλινικής ανάπτυξης

Δοκιμές φάσης Ι

Δοκιμές φάσης ΙΙ

Τύποι μελετών στα αρχικά στάδια κλινικής ανάπτυξης

Αποφάσεις εντός της δοκιμής: Άρση της τυφλοποίησης και τερματισμός

Επιτροπή παρακολούθησης ασφάλειας δεδομένων κλινικών δοκιμών (DSMB)

Συλλογή δεδομένων στις κλινικές δοκιμές

Στατιστική σε κλινικές δοκιμές - Βασικές έννοιες

Αξιολόγηση της αξίας των αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των φαρμάκων

Κριτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων κλινικών μελετών

Επιδημιολογία

Τεκμηριωμένη ιατρική

Προαιρετικά

Δεν υπάρχει προαιρετικό περιεχόμενο στο κιτ βασικής εκπαίδευσης για τον καθορισμό ερευνητικών προτεραιοτήτων.

Παρουσιάσεις

Αρχικά στάδια κλινικής ανάπτυξης [coming soon]

Συλλογή δεδομένων στις κλινικές δοκιμές [coming soon]

Κουίζ

Στο μέλλον θα παρέχονται κουίζ για κάθε παρουσίαση σχετικά με τα εξής:

  • Αποφάσεις εντός της δοκιμής
  • Αρχικά στάδια κλινικής ανάπτυξης
  • Συλλογή δεδομένων στις κλινικές δοκιμές
  • Στατιστική σε κλινικές δοκιμές - Βασικές έννοιες
  • Αξιολόγηση της αξίας των αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών
  • Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των φαρμάκων
  • Κριτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων κλινικών μελετών
  • Επιδημιολογία
  • Τεκμηριωμένη ιατρική

Βίντεο

Μπορείτε να κατεβάσετε το An introduction to clinical research [ECRAN] από τη EUPATI στο Vimeo.

Εξερευνήστε την ιστορία των κλινικών δοκιμών που ξεκινά από το 1747 και μάθετε περισσότερα για το πώς λειτουργούν σήμερα σε αυτό το σύντομο βίντεο από το πρόγραμμα ECRAN

Το "Clinical Research" του προγράμματος ECRAN έχει άδεια CC BY-NC-SA 4.0

Όροι χρήσης - Creative Commons

Λάβετε υπόψη ότι όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που παρέχεται από την EUPATI διατίθεται με άδεια Creative Commons, η οποία ισχύει και για όλα τα παράγωγά του! Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου της EUPATI στη σελίδα Creative Commons.

Χρήση του λογότυπου της EUPATI

Το λογότυπο της EUPATI προστατεύεται από εμπορικό σήμα και ανήκει στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών.

Εξαιρουμένου του περιορισμένου σκοπού επισήμανσης ότι ένα έργο δημιουργήθηκε ή αδειοδοτήθηκε από την EUPATI (Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασθενών για τη Θεραπευτική Καινοτομία), ή συνεργασίας με την EUPATI, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών (EPF) δεν επιτρέπει τη χρήση, από οποιοδήποτε μέρος, του εμπορικού σήματος «EUPATI» ή οποιουδήποτε σχετικού εμπορικού σήματος ή λογότυπου της EUPATI χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ασθενών. Οποιαδήποτε επιτρεπόμενη χρήση θα είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες χρήσης του εμπορικού σήματος της EUPATI, όπως αυτές ενδέχεται να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ή να διατίθενται με άλλο τρόπο κατόπιν αιτήματος κατά καιρούς.

A2-SK-data-monitoring-committees-V1.0

Πίσω στην κορυφή

Αναζήτηση στην Εργαλειοθήκη