Κιτ βασικής εκπαίδευσης- Κοινοτικές συμβουλευτικές επιτροπές

Last update: 9 Ιανουαρίου 2018

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Εισαγωγή

Αυτό το κιτ σύντομης βασικής εκπαίδευσης της EUPATI έχει σχεδιαστεί για τη συμμετοχή ασθενών στις κοινοτικές συμβουλευτικές επιτροπές.

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης μίνι μαθημάτων της EUPATI έχουν δημιουργηθεί με βάση το περιεχόμενο της εργαλειοθήκης της EUPATI και το πρόγραμμα κατάρτισης εμπειρογνωμόνων ασθενών (Patient Expert Training Course) της EUPATI. Πιστεύεται ότι τα κιτ βασικής εκπαίδευσης ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ρόλων που διαδραματίζουν οι ασθενείς στην ανάπτυξη φαρμάκων, όπως για παράδειγμα, αυτών που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης σας παρέχουν συνδέσμους για ανάγνωση των σχετικών γενικών πληροφοριών στην εργαλειοθήκη και τις σχετικές συλλογές διαφανειών, καθώς και τα μέσα προκειμένου να προετοιμάσετε ένα μονοήμερο ή πολυήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το θέμα. Κάθε ένα από τα κιτ βασικής εκπαίδευσης περιέχει μια επιλογή διαφανειών PPT, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εκπαιδεύσετε τους ασθενείς/συνηγόρους για τα «βασικά στοιχεία» στον συγκεκριμένο τομέα, π.χ. στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου διάρκειας δύο ωρών ή μίας ημέρας.

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης βασίζονται στο υφιστάμενο περιεχόμενο της εργαλειοθήκης EUPATI καθώς και σε πρόσθετους συνδέσμους για επιπλέον υλικό της εργαλειοθήκης. Κανένα από τα κιτ βασικής εκπαίδευσης δεν αποτελεί ενότητες «έτοιμων μαθημάτων». Είναι ένας πόρος που μπορεί να επαναχρησιμοποιείται συνεχώς από έναν έμπειρο εκπαιδευτή για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή ενός μαθήματος. Θα πρέπει να τα επεξεργαστείτε και να τα εντάξετε στο πλαίσιο.

Πριν ξεκινήσετε, πραγματοποιήστε λήψη του «Εγχειριδίου για εκπαιδευτές» και διαβάστε το.

Κοινοτικές συμβουλευτικές επιτροπές

Αυτό το κιτ βασικής εκπαίδευσης παρέχει ανάγνωση γενικών πληροφοριών, διαφάνειες, βίντεο και κουίζ με σκοπό την εκπαίδευση των ασθενών που σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε κοινοτικές συμβουλευτικές επιτροπές. Κοινοτικές συμβουλευτικές επιτροπές. Στον τομέα της ανάπτυξης φαρμάκων, η κοινοτική συμβουλευτική επιτροπή (ΚΣΕ) είναι μια ομάδα που απαρτίζεται από εκπροσώπους των ασθενών και χρησιμεύει ως σύνδεσμος μεταξύ μιας κοινότητας και των ερευνητών. Στο πλαίσιο της κλινικής ανάπτυξης, μια ΚΣΕ μπορεί να εξετάζει πρωτόκολλα κλινικών δοκιμών, να παρακολουθεί κλινικές δοκιμές και να συμβάλει στην ενημέρωση της κοινότητας σχετικά με αυτές. Το μοντέλο ΚΣΕ έχει επίσης εφαρμοστεί σε τομείς όπως είναι η χάραξη πολιτικής και η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας (HTA).

Βασική βιβλιογραφία

Ο ανυπόμονος ασθενής - Μια συζήτηση σχετικά με τη συμμετοχή των ασθενών σε νέες μορφές παραγωγής γνώσης - Μια μελέτη περίπτωσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τον ιό HIV/AIDS

Όροι χρήσης - Creative Commons

Λάβετε υπόψη ότι όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που παρέχεται από την EUPATI διατίθεται με άδεια Creative Commons, η οποία ισχύει και για όλα τα παράγωγά του!

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου της EUPATI στη σελίδα Creative Commons.

Χρήση του λογότυπου της EUPATI

Το λογότυπο της EUPATI προστατεύεται από εμπορικό σήμα και ανήκει στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών.

Εξαιρουμένου του περιορισμένου σκοπού επισήμανσης ότι ένα έργο δημιουργήθηκε ή αδειοδοτήθηκε από την EUPATI (Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασθενών για τη Θεραπευτική Καινοτομία), ή συνεργασίας με την EUPATI, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών (EPF) δεν επιτρέπει τη χρήση, από οποιοδήποτε μέρος, του εμπορικού σήματος «EUPATI» ή οποιουδήποτε σχετικού εμπορικού σήματος ή λογότυπου της EUPATI χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ασθενών. Οποιαδήποτε επιτρεπόμενη χρήση θα είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες χρήσης του εμπορικού σήματος της EUPATI, όπως αυτές ενδέχεται να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ή να διατίθενται με άλλο τρόπο κατόπιν αιτήματος κατά καιρούς.

A2-SK-community-advisory-boards-V1.0

Πίσω στην κορυφή

Αναζήτηση στην Εργαλειοθήκη