Εισαγωγή στην κλινική έρευνα

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

 

An introduction to clinical research [ECRAN] from EUPATI on Youtube.

Explore the history of clinical trials stemming back to 1747 and learn more about how they work today in this short video from the ECRAN project.

Clinical Research” by ECRAN Project is licensed under CC BY-NC-SA 4.0A2-ECRAN_EN-v1.1

Πίσω στην κορυφή

Αναζήτηση στην Εργαλειοθήκη