Διαδικτυακό σεμινάριο: Καθοδήγηση σχετικά με τη συμμετοχή των ασθενών στην Ε&Α που πραγματοποιείται από αυτόν τον κλάδο

Last update: 29 Ιανουαρίου 2023

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Σημείωση: Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 04 Μαΐου 2017. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρακάτω.

Εισαγωγή στο διαδικτυακό σεμινάριο

Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα του προγράμματος EUPATI ήταν η ανάπτυξη, η ευρεία διαβούλευση και η τελική έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση για την αλληλεπίδραση των ασθενών με την Ε&Α φαρμάκων υπό την καθοδήγηση της φαρμακευτικής βιομηχανίας, τις ρυθμιστικές αρχές, τις επιτροπές δεοντολογίας και τους φορείς ΑΤΥ. Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο επικεντρώνεται στην Καθοδήγηση σχετικά με τη συμμετοχή των ασθενών στην Ε&Α που καθοδηγείται από τον φαρμακευτικό κλάδο.

Βιντεοσκόπηση διαδικτυακού σεμιναρίου

Ομιλητές:

  • Kay Warner, GSK
  • Wolf See, EMTRAIN
  • David Haerry, EATG (Ευρωπαϊκή Ομάδα Θεραπείας AIDS)
  • Ingrid Klingmann, EFGCP

 

Παρουσιάσεις διαδικτυακού σεμιναρίου

 

Πληροφορίες σχετικά με το άρθρο

Categories:

Ετικέτες: ,
Πίσω στην κορυφή

Αναζήτηση στην Εργαλειοθήκη