Βασικό υλικό μίνι-προγράμματος εκπαίδευσης – Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας

Last update: 12 Δεκεμβρίου 2016

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Εισαγωγή

Αυτό το βασικό υλικό του μίνι-προγράμματος εκπαίδευσης της EUPATI έχει σχεδιαστεί για τη συμμετοχή των ασθενών στις αξιολογήσεις τεχνολογιών υγείας.

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης μίνι μαθημάτων της EUPATI έχουν δημιουργηθεί με βάση το περιεχόμενο της εργαλειοθήκης της EUPATI και το πρόγραμμα κατάρτισης εμπειρογνωμόνων ασθενών (Patient Expert Training Course) της EUPATI. Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης έχουν ως στόχο να εξετάσουν τους ρόλους που διαδραματίζουν οι ασθενείς στην ανάπτυξη φαρμάκων, όπως για παράδειγμα αυτούς που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης σάς παρέχουν συνδέσμους για συναφή έγγραφα στην εργαλειοθήκη, καθώς και σχετικές διαφάνειες PowerPoint και μέσα, ώστε να προετοιμάσετε μια μονοήμερη ή πολυήμερη εκπαίδευση σχετικά με το θέμα. Κάθε ένα από τα κιτ βασικής εκπαίδευσης περιέχει μια επιλογή διαφανειών PPT, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εκπαιδεύσετε τους ασθενείς/συνηγόρους σχετικά με τα «βασικά στοιχεία» στον συγκεκριμένο τομέα, π.χ. στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου διάρκειας δύο ωρών ή μίας ημέρας.

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης βασίζονται στο υφιστάμενο περιεχόμενο του EUPATI Toolbox, καθώς και σε πρόσθετους συνδέσμους για επιπλέον υλικό. Κανένα από τα κιτ βασικής εκπαίδευσης δεν αποτελεί ενότητες «έτοιμων μαθημάτων». Είναι ένας πόρος που μπορεί να επαναχρησιμοποιείται συνεχώς από έναν έμπειρο εκπαιδευτή για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή ενός μαθήματος. Θα πρέπει να τα επεξεργαστείτε και να τα εντάξετε στο ανάλογο πλαίσιο.

Πριν ξεκινήσετε, κατεβάστε και να διαβάστε το «Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές».

Αξιολογήσεις τεχνολογιών υγείας

Αυτό το βασικό υλικό παρέχει ανάγνωση γενικών πληροφοριών, διαφάνειες, βίντεο και κουίζ με σκοπό την εκπαίδευση των ασθενών που σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε αξιολογήσεις τεχνολογιών υγείας.

Βασική βιβλιογραφία

Διαδικασία αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας: Θεμελιώδεις αρχές

ΑΤΥ: Βασικοί ορισμοί

Συστήματα ΑΤΥ στην Ευρώπη

Συμμετοχή των ασθενών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση την ΑΤΥ

Προαιρετικά

Δεν υπάρχει προαιρετικό περιεχόμενο σε αυτό το βασικό υλικό.

Παρουσιάσεις

Θεμελιώδεις αρχές ΑΤΥ (προσεχώς)

Βασικοί ορισμοί ΑΤΥ (προσεχώς)

Συστήματα ΑΤΥ στην Ευρώπη (προσεχώς)

Κουίζ

Στο μέλλον θα παρέχονται κουίζ για κάθε παρουσίαση σχετικά με τα εξής:

  • Διαδικασία αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας: Θεμελιώδεις αρχές
  • ΑΤΥ: Βασικοί ορισμοί
  • Συστήματα ΑΤΥ στην Ευρώπη
  • Συμμετοχή των ασθενών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση την ΑΤΥ

Βίντεο

Βαθμός συμμετοχής ασθενών στις διαδικασίες ΑΤΥ

Τι σημαίνει η ουσιαστική συμμετοχή των ασθενών στην ΗΤΑ;

Απαραίτητη εκπαίδευση των ασθενών που συμμετέχουν στην ΑΤΥ.

Όροι χρήσης - Creative Commons

Λάβετε υπόψη ότι όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που παρέχεται από την EUPATI διατίθεται με άδεια Creative Commons, η οποία ισχύει και για όλα τα παράγωγά του! Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου της EUPATI στη σελίδα Creative Commons.

Χρήση του λογότυπου της EUPATI

Το λογότυπο της EUPATI προστατεύεται από εμπορικό σήμα και ανήκει στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών.

Εξαιρουμένου του περιορισμένου σκοπού επισήμανσης ότι ένα έργο δημιουργήθηκε ή αδειοδοτήθηκε από την EUPATI (Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασθενών για τη Θεραπευτική Καινοτομία), ή συνεργασίας με την EUPATI, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών (EPF) δεν επιτρέπει τη χρήση, από οποιοδήποτε μέρος, του εμπορικού σήματος «EUPATI» ή οποιουδήποτε σχετικού εμπορικού σήματος ή λογότυπου της EUPATI χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ασθενών. Οποιαδήποτε επιτρεπόμενη χρήση θα είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες χρήσης του εμπορικού σήματος της EUPATI, όπως αυτές ενδέχεται να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ή να διατίθενται με άλλο τρόπο κατόπιν αιτήματος κατά καιρούς.

A2-SK-health-technology-assessment-V1.0

Πληροφορίες σχετικά με το άρθρο

Categories: ,

Ετικέτες: , ,
Πίσω στην κορυφή

Αναζήτηση στην Εργαλειοθήκη