Vurdering af fordele og risici

«Tilbage til ordlisteindeks

Inden for medicinsk F&U er vurderingen af fordele og risici en løbende undersøgelse af de gunstige og ugunstige resultater af en bestemt behandling med henblik på at bestemme, om fordelene ved behandlingen opvejer risiciene for en specifik tilstand. Vurderingen tager højde for dokumentation om sikkerhed og virkning samt andre faktorer såsom typen og sværhedsgraden af den tilstand, som lægemidlet er beregnet til at behandle eller forebygge.

«Tilbage til ordlisteindeks