Verifikationsundersøgelser

«Tilbage til ordlisteindeks

Disse undersøgelser gennemføres i fase III af den kliniske udvikling af et lægemiddel. De har til formål at bekræfte virkningen og sikkerheden i en stor patientpopulation. De kan involvere flere tusinde patienter, kan blive afviklet i mange lande og kræver stor ekspertise for at blive udført effektivt, og de er derfor meget ressource- og tidskrævende. De udgør den største, mest komplicerede og dyreste del af udviklingen af et lægemiddel.

«Tilbage til ordlisteindeks