Observatørrapporteret oplysning

«Tilbage til ordlisteindeks

Et mål, der er baseret på en observation, som en anden end patienten og sundhedspersonalet har gjort, f.eks. en forælder eller anden non-klinisk omsorgsperson, der observerer patienten regelmæssigt i dagligdagen, og som er i stand til at rapportere om et bestemt aspekt af patientens helbred.

Denne type måling eller observation er uden lægefaglig vurdering og fortolkning og omfatter hændelser eller adfærd, som kan observeres hos patienter, der ikke selv kan kommunikere (f.eks. spædbørn eller personer med nedsat kognitiv funktion).

«Tilbage til ordlisteindeks