Lægemiddelkandidat

«Tilbage til ordlisteindeks

I udviklingen af lægemidler er lægemiddelkandidaten det molekyle blandt flere, som har vist tilstrækkelig selektivitet og styrke på det ønskede mål samt gunstige medicinlignende egenskaber, og som berettiger videreudvikling. Det bliver derefter underkastet en række nye test samt non-kliniske undersøgelser og kliniske forsøg. På dette stadium er det endnu ikke et lægemiddel.

«Tilbage til ordlisteindeks