Budgetindvirkning

«Tilbage til ordlisteindeks

Omkostninger inden for en bestemt tidsramme og i forbindelse med et bestemt sundhedsbudget frem for et lands samlede budget. Dette kræver pålidelige data om epidemiologi og behandlingsmønstre samt antagelser om anvendelse og fortrængning af nuværende behandlinger.

«Tilbage til ordlisteindeks