Brev til sundhedspersonale

«Tilbage til ordlisteindeks

Breve til sundhedspersonale er korrespondance – ofte i form af massemail fra indehaveren af markedsføringstilladelsen for et lægemiddel til mennesker eller et biologisk lægemiddel til mennesker – der har til formål at gøre læger og andet sundhedspersonale opmærksom på vigtig ny eller opdateret information om et markedsført lægemiddel, herunder biologiske lægemidler.

Sådanne oplysninger om lægemidler kan fremkomme i hele produktets livscyklus.

«Tilbage til ordlisteindeks