Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Η EUPATI είναι μοναδική όχι μόνο στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών στην έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων. Έχει επίσης δημιουργήσει έναν εντυπωσιακό κατάλογο δημοσιεύσεων που αξιολογήθηκαν από ομοτίμους, και άλλων δημοσιεύσεων που εξετάζουν τη σημασία, τη χρησιμότητα και τις μεθόδους εμπλοκής των ασθενών.

Τα άρθρα και οι δημοσιεύσεις που παρατίθενται εδώ αφορούν την EUPATI και βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τον σκοπό της EUPATI και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στην καλύτερη έρευνα και την ουσιαστικότερη ανάπτυξη φαρμάκων.

Είστε ευπρόσδεκτοι να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πηγές με τις παραπομπές που παρέχονται.

Κατάλογος δημοσιεύσεων

Using Patient Perspectives to Inform Better Clinical Trial Design and Conduct: Current Trends and Future Directions

Size: 709KB, Format: pdf
Faulkner, S.D., Somers, F., Boudes, M. et al. Pharm Med (2023).
Open: https://doi.org/10.1007/s40290-022-00458-4

 

What Can We Learn From a Human-Rights Based Approach to Disability for Public and Patient Involvement in Research?
Size: 191KB, Format: pdf
Browne J, Dorris R. E. Frontiers in Rehabilitation Sciences, April 2022
Open: https://doi.org/10.3389/fresc.2022.878231

 

EUPATI: An initiative to provide expertise in patient advocacy and in medicines development processes
Size: 221,870 bytes, Format: pdf
Pavitt, S. (2013), ‘EUPATI: An initiative to provide expertise in patient advocacy and in medicines development processes’, Regulatory Rapporteur – V Vol 10, No 9, September 2013

 

Turning the Titanic
Size: 1,270,121 bytes, Format: .pdf
A. Zerhouni, Turning the Titanic. Sci. Transl. Med. 6, 221ed2 (2014). 10.1126/scitranslmed.3008294

 

Training on trials: Patients taught the language of drug development
Size: 1,339,667 bytes, Format: .pdf
Shraddha Chakradhar (2015), ‘Training on trials: Patients taught the language of drug development’, Nature Medicine, Volume 21, Number 3.

 

What the public knows and wants to know about medicines research and development: a survey of the general public in six European countries
Size: 510,735 bytes, Format: .pdf
Parsons S, Starling B, Mullan-Jensen C, et al. What the public knows and wants to know about medicines research and development: a survey of the general public in six European countries. BMJ Open 2015;5:e006420. doi:10.1136/bmjopen-2014- 006420.

 

EUPATI: Collaboration between patients, academia and industry to champion the informed patient in the research and development of medicines
Size: 2,069,716 bytes, Format: .pdf

 

EUPATI: Collaboration between patients, academia and industry to champion the informed patient in the research and development of medicines. Journal of Medicines Development Sciences, vol.1(1): 74–80. http://dx.doi.org/10.18063/JMDS.2015.01.011.
Pushparajah D S, Geissler J and Westergaard N, 2015,

 

What do pharmaceutical industry professionals in Europe believe about involving patients and the public in research and development of medicines? A qualitative interview study
Size: 543,745 bytes, Format: .pdf
Parsons S, Starling B, Mullan-Jensen C, et al. What do pharmaceutical industry professionals in Europe believe about involving patients and the public in research and development of medicines? A qualitative interview study. BMJ Open 2016;6:e008928. doi:10.1136/bmjopen-2015-008928

 

Three resonating patient-centric initiatives
Size: 463,239 bytes, Format: .pdf
Karyn Korieth, The CenterWatch Monthly, July 2016

 

Facilitating International Cooperation in Non-Commercial Clinical Trials
Size: 782,404 bytes, Format: .pdf
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Global Science Forum Global Science Forum, October 2011

 

A Paradigm Shift Towards Patient Involvement in Medicines Development and Regulatory Science : Workshop Proceedings and Commentary
Borup, Gitte; Bach, Karin Friis; Schmiegelow, Merete; Kildemoes, Helle Wallach; Bjerrum, Ole Jannik; Westergaard, Niels / A Paradigm Shift Towards Patient Involvement in Medicines Development and Regulatory Science : Workshop Proceedings and Commentary. In: Therapeutic Innovation & Regulatory Science, Vol. 50, No. 3, 05.2016, p. 304-311

 

2017 09 ERS RED-Hamerlijnck_ The importance of patient involvement in clinical trials
Hamerlijnck, Dominique; In: ERS – Respiratory Equipment And Devices Exhibition Magazine, August 2017.

 

Improving Patient Involvement in Medicines Research and Development: A Practical Roadmap
Volume: 51 issue: 5, page(s): 612-619, Article first published online:May 8, 2017; Issue published: September 1, 2017
Received: November 11, 2016; Accepted: March 13, 2017; https://doi.org/10.1177/2168479017706405

 

EUPATI Guidance for Patient Involvement in Medicines Research and Development (R&D); Guidance for Pharmaceutical Industry-Led Medicines R&D.  Warner K, See W, Haerry D, Klingmann I, Hunter A, May M. (2018) Med. 5:270 doi: 10.3389/fmed.2018.00270

 

EUPATI and Patients in Medicines Research and Development: Guidance for Patient Involvement in Regulatory Processes.
Haerry D, Landgraf C, Warner K, Hunter A, Klingmann I, May M and See W (2018)  Med. 5:230. doi: 10.3389/fmed.2018.00230

 

EUPATI Guidance for Patient Involvement in Medicines Research and Development: Health Technology Assessment.
Hunter A, Facey K, Thomas V, Haerry D, Warner K, Klingmann I, May M and See W (2018)  Med. 5:231. doi: 10.3389/fmed.2018.00231

 

EUPATI and Patients in Medicines Research and Development: Guidance for Patient Involvement in Ethical Review of Clinical Trials.Klingmann I, Heckenberg A, Warner K, Haerry D, Hunter A, May M and See W (2018)  Med. 5:251. doi: 10.3389/fmed.2018.00251

 

The Evolving Practice of Patient and Public Involvement in Europe and the United States. David Haerry, Nicholas Brooke, Maria Dutarte, and Jan Geissler with input from Neil Bertelsen. Issue 6 (October 2021) Regulatory Affairs Watch by the Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO)

Patient Centricity in Patient Preference Studies: The Patient Perspective van Overbeeke E., Vanbinst I., Jimenez-Moreno AC. and Huys I. (2020) Front. Med. 7:93. doi: 10.3389/fmed.2020.00093 

 

Improving Patient Involvement in the Lifecycle of Medicines: Insights From the EUPATI BE Survey Grine L, Janssens R, van Overbeeke E, Derijcke D, Silva M, Delys B, Dusart I, Aertsen V, Mertens de Wilmars M, Robaczewska J and Stevens H. (2020) Front. Med. 7:36. doi: 10.3389/fmed.2020.00036 

 

Editorial: The European Patients Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI) Guidelines on Patient Involvement in Research and Development Spindler P and Lima BS. (2018) Front. Med. 5:310. doi: 10.3389/fmed.2018.00310 

 

The Role of EUPATI CH in Promoting Patient Involvement in Clinical Research: A Multi-Stakeholder Research Project Sessa C, Schmid C, Tolotti A, Magnin A, Haerry D, Bonetti L and Klingmann I. (2021) Front. Med. 8:795659. doi: 10.3389/fmed.2021.795659 

 

The Launch of the European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation in the Netherlands: A Qualitative Multi-Stakeholder Analysis van Rensen A, Voogdt-Pruis HR and Vroonland E. (2020) Front. Med. 7:558. doi: 10.3389/fmed.2020.00558