Słownik

AJAX progress indicator
Szukaj:
(jasny)
 • b
 • Biorównoważność
  Biorównoważność oznacza, że ten sam czynny składnik leku obecny w dwóch lekach charakteryzuje się taką samą szybkością i stopniem wchłaniania. Działanie leków powoduje ten sam efekt w miejscu docelowym. Na przykład receptor w mózgu może stanowić miejsce docelowe działania leku. Biorównoważność(...)
 • Biotechnologia
  Każde zastosowanie układów żywych, procesów biologicznych lub organizmów do opracowania lub stworzenia użytecznych produktów lub nowych technologii.
 • Biotransformacja
  Biotransformacja jest procesem, w którym jedna substancja przechodzi (przekształca się) w drugą w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej w organizmie. Biotransformacja jest niezbędna do przetrwania, ponieważ wchłaniane składniki odżywcze (żywność, tlen, itp.) są przekształcane w substancje(...)
 • Błąd I rodzaju
  Błąd I rodzaju występuje w statystycznych badaniach hipotezy i polega na nieprawidłowym odrzuceniu prawdziwej w rzeczywistości hipotezy zerowej. Błędy typu I są także określane jako „fałszywie dodatnie”; polegają na wykryciu dodatniego efektu tam, gdzie w rzeczywistości nie ma żadnego(...)
 • Błąd II rodzaju
  Błąd II rodzaju występuje w statystycznych badaniach hipotezy i polega na nieprawidłowym zaakceptowaniu hipotezy zerowej. Błędy typu II są także określane jako „fałszywie ujemne”; polegają na niepowodzeniu wykrycia istniejącego dodatniego efektu.Błędy rodzaju II oznaczają zmarnowanie(...)
 • Błąd systematyczny
  W badaniach klinicznych błąd systematyczny to odchylenie od rzeczywistych wartości leczenia powstające na skutek zamierzonej lub przypadkowej modyfikacji wyników. Błąd systematyczny może wynikać z aspektów projektu badania, sposobów jego prowadzenia lub sposobów analizowania bądź weryfikacji(...)
 • Błąd systematyczny „czasu gwarancji”
  Jeśli grupa uczestników badania klinicznego otrzymująca placebo jest monitorowana/kontrolowana od chwili włączenia do badania, ale rozpoczęcie leczenia w drugiej grupie nie nastąpiło w tym samym czasie, to opóźnienie może spowodować błąd systematyczny w badaniu. Jest on określany jako błąd(...)
 • Błąd systematyczny związany z czasem przeżycia
  Błąd systematyczny związany z czasem przeżycia wynika z rozpoczęcia pomiarów w różnych okresach czasu. W efekcie będzie się wydawać, że czas przeżycia pacjentów ulega poprawie, której w rzeczywistości nie stwierdzono.Na przykład rak jest często rozpoznawany, kiedy u pacjenta rozwiną się objawy(...)
 • Błąd systematyczny związany z kwalifikacją
  Błąd systematyczny związany z kwalifikacją występuje, jeśli między grupami porównania w badaniu występują różnice systematyczne. Jeśli na przykład kwalifikację do grup przeprowadzono na podstawie różnych oznak klinicznych, to różnice w progresji choroby czy odpowiedzi na leczenie mogą wynikać(...)
 • Błąd systematyczny związany z obserwatorem
  Błąd systematyczny związany z obserwatorem (inaczej błąd związany z gromadzeniem danych lub błąd wykrywania) występuje, jeśli działania badacza wypływają na wyniki badania. Błąd systematyczny związany z obserwatorem może być przypadkowy, a jego źródłem mogą być oczekiwania badacza dotyczące(...)