Słownik

AJAX progress indicator
Szukaj:
(jasny)
 • s

 • Suszenie sublimacyjneSuszenie sublimacyjne, zwane także liofilizacją, stosuje się do konserwowania psujących się materiałów lub ogół działań mający na celu przygotowanie materiału w leku do transportu. Polega na zamrażaniu materiału i pozwalaniu na zmianę stanu zamarzniętej wody bezpośrednio ze stałego do gazowego(...)
 • ś

 • Świadoma zgodaŚwiadoma zgoda jest dobrowolną umową danej osoby zawartą w oparciu o zrozumienie istotnych informacji dotyczącą udziału w badaniach, badaniach klinicznych lub poddaniu się określonej interwencji medycznej.Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek badania należy poinformować potencjalnych uczestników o(...)
 • s

 • System dostępu oparty na wydajnościSystem dostępu oparty na wydajności to system stosowany do minimalizacji znanych zagrożeń związanych z lekiem po jego wprowadzeniu do obrotu. Te systemy stanowią pomoc w przepisywaniu, wydawaniu i stosowaniu leków.Są wdrażane, kiedy korzyści związane ze stosowania produktów są znaczne lub(...)
 • Systemy anonimowego oznaczaniaZestawy danych od poszczególnych uczestników badania są opatrzone niepowtarzalnymi oznaczeniami, toteż muszą być prawidłowo przechowywane i nadzorowane. W stosowanym w badaniu klinicznym systemie anonimowego oznaczania stosuje się niepowiązane z danymi osobowymi kody, które nie mogą posłużyć(...)
 • Szczególni uczestnicy lub populacjeSzczególni uczestnicy lub populacje to osoby lub grupy osób niebędących w stanie wyrazić świadomej zgody na udział w badaniu klinicznym — na przykład dzieci lub osoby cierpiące na choroby psychiczne, bądź osoby ulegające naciskom zewnętrznym na uczestnictwo w badaniu. Są to także osoby,(...)
 • t

 • Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnejTabletka stworzona w taki sposób, aby rozpuściła się w ustach, aby nie połykać jej całej.
 • TalidomidTalidomid jest lekiem, który został opracowany w latach 50-tych ubiegłego stulecia jako środek uspokajający. Został on później wykorzystany jako lek zwalczający nudności u kobiet w ciąży. Stosowanie go doprowadziło do narodzin około 10000 dzieci ze zdeformowanymi kończynami i innych poważnymi(...)
 • Technologie genomiczneTechnologie genomiczne to nowe metody, technologie i narzędzia służące do badania genomu i poddawania go manipulacjom.
 • Technologie „omiczne”Technologie „omiczne” są stosunkowo nową dziedziną badań, takich jak genomika, proteomika lub metabolomika. W badaniach tych analizuje się duże ilości danych, ponieważ w ten sposób można oceniać całe genomy, proteomy lub metabolomy. Z tego względu głównym elementem badań „omicznych” jest(...)
 • Terapia genowaTerapia genowa to eksperymentalna technika polegająca na zastąpieniu wadliwego genu w komórce lub dodaniu nowego genu w celu leczenia choroby lub zapobiegania jej. W przyszłości technika ta ma szanse umożliwić lekarzom leczenie choroby bez stosowania leków lub zabiegów chirurgicznych. Badacze(...)