Tagg – Exempel på patientdelaktighet

Visar 16 resultat 

Patientdelaktighet – HIV DUET fas III-prövningar

En fallrapport över patientdelaktighet om patientrepresentation i HIV DUET fas III-prövningar för en ny behandlingsregim med en kombination av två prövningsföreningar:TMC125 (etravirin) och TMC114 (darunavir).Konsultation mellan AIDS Treatment Activists Coalition...

Läs mer »

Patientdelaktighet – äggstockscancer

Ett exempel på patientdelaktighet i fas III vid en fallrapport över patientdelaktighet i en rådgivande kommitté bestående av sex sjuksköterskor, specialister inom gynekologisk onkologi, från hela Europa och fyra...

Läs mer »

Patientdelaktighet – melanomkommitté

Sjuksköterskor och patientrepresentanter med expertis inom melanom träffades på ett kommittémöte för att utforska uppfattningen om nya behandlingar och vetenskapliga upptäckter vid behandling av melanom.

Läs mer »

Delaktiga patienter – Patientfokusgrupp

Samarbete mellan International Alliance of Patient's Organisations, lokala patientorganisationer och läkemedelsföretaget Novo Nordisk A/S för att underlätta dialogen mellan parterna och utveckla lärdomar för framtiden.

Läs mer »