Mærke – Eksempel på patientinddragelse

Viser 11 resultater 

Patientinddragelse – HIV DUET fase III-forsøg

En case-rapport om patientinddragelse i form af patientrepræsentation i HIV DUET fase III-forsøgene, som undersøger et nyt behandlingsregime, hvor der anvendes en kombination af to forsøgsstoffer: TMC125 (etravirin) og...

Læs mere »