Kategori – Patientinddragelse

Viser 16 resultater 

Patienter, der er engageret i DevelopAKUre mod AKU

Et eksempel på et offentligt-privat partnerskab (DevelopAKUre) mellem forskellige internationale koncerner i industrien (Sobi), patientorganisationer (AKU Society og ALCAP), hospitaler (Royal Liverpool, Hospital Necker og National Institute of Rheumatic...

Læs mere »

Patientinddragelse i klinisk forsøgsdesign

Et eksempel på patientinddragelse via patienters og patientforeningers input til designet af et klinisk forsøg med Cushings sygdom. Høringen fandt sted mellem Novartis og sygeplejersker fra forskellige team (USA, Canada...

Læs mere »

Patientinddragelse – HIV DUET fase III-forsøg

En case-rapport om patientinddragelse i form af patientrepræsentation i HIV DUET fase III-forsøgene, som undersøger et nyt behandlingsregime, hvor der anvendes en kombination af to forsøgsstoffer: TMC125 (etravirin) og...

Læs mere »

Relaterede tags

Search