Kategori – Patientdelaktighet

Visar 21 resultat 

Patientdelaktighet – melanomkommitté

Sjuksköterskor och patientrepresentanter med expertis inom melanom träffades på ett kommittémöte för att utforska uppfattningen om nya behandlingar och vetenskapliga upptäckter vid behandling av melanom.

Läs mer »

Delaktiga patienter – Patientfokusgrupp

Samarbete mellan International Alliance of Patient's Organisations, lokala patientorganisationer och läkemedelsföretaget Novo Nordisk A/S för att underlätta dialogen mellan parterna och utveckla lärdomar för framtiden.

Läs mer »

Patientdelaktighet – DevelopAKUre för AKU

Ett exempel på ett offentligt-privat samarbete (DevelopAKUre) med olika internationella grupper i branschen (Sobi), patientorganisationer (AKU Society och ALCAP), sjukhus (brittiska Royal Liverpool, franska Necker-sjukhuset och nationella institutet för...

Läs mer »

Patientdelaktighet – fas III hepatit C

Ett samarbete mellan BMS (Bristol-Myers Squibb) och FUNDHEPA (patientorganisation) för att ge fler patienter möjlighet att få en innovativ behandling mot hepatit C genom att delta i en klinisk...

Läs mer »

Relaterade taggar

Search