Kategori – Kliniska prövningar och utveckling

Visar 78 resultat 

Patientdelaktighet – DevelopAKUre för AKU

Ett exempel på ett offentligt-privat samarbete (DevelopAKUre) med olika internationella grupper i branschen (Sobi), patientorganisationer (AKU Society och ALCAP), sjukhus (brittiska Royal Liverpool, franska Necker-sjukhuset och nationella institutet för...

Läs mer »

Patientdelaktighet – fas III hepatit C

Ett samarbete mellan BMS (Bristol-Myers Squibb) och FUNDHEPA (patientorganisation) för att ge fler patienter möjlighet att få en innovativ behandling mot hepatit C genom att delta i en klinisk...

Läs mer »

Patientrepresentanter engagerade i klinisk utveckling

Patientrepresentanter kan delta i tidig klinisk utveckling genom partnerskap och arbetsrelationer med tillsynsmyndigheter, etikkommittéer, prövare och industrin.De kan komma med synpunkter och spela en viktig roll i flera bemärkelser.

Läs mer »

Patientdelaktighet – en mycket sällsynt sjukdom

Ett samarbete mellan Genzyme, IPA (International Pompe Association), patientorganisationer från Storbritannien, Nederländerna och USA, Erasmus Medical Center och Duke University för att vidta lämpliga åtgärder så att information från...

Läs mer »

Grunderna i tidig klinisk utveckling

Tidig klinisk utveckling syftar i allmänhet på de första studierna av ett läkemedel på människor, så kallade fas I- och fas II-studier.Studier i tidig klinisk utveckling fokuserar på det nya läkemedlets...

Läs mer »

Relaterade taggar

Search