Zaangażowanie pacjentów — rak jajnika

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Wprowadzenie

Zaangażowanie pacjentów na przykładzie rady doradczej w trakcie badania fazy III. Rada doradcza przy firmie Amgen składała się z sześciu pielęgniarek będących ekspertami w dziedzinie ginekologii onkologicznej z całej Europy i czterech przedstawicielek z grupy pacjentek dotkniętych rakiem jajnika.

Opis przypadku

Spotkanie rady doradczej składającej się z pielęgniarek będących ekspertami w swojej dziedzinie oraz ekspertów z grup pacjentów w celu poznania opinii na temat nowych sposobów leczenia raka jajnika, poznania drogi, którą muszą przebyć pacjentki z zaawansowanym rakiem jajnika (z perspektywy pielęgniarek i pacjentek) oraz określenia luk w zaspokajaniu potrzeb tych pacjentek.

Spotkanie obejmowało dyskusję na temat drogi, którą musi przejść pacjentka z rakiem jajnika, prezentację pielęgniarki-specjalisty biorącej udział w badaniach klinicznych, dyskusję poświęconą doświadczeniom pacjentek uczestniczących w tym badaniu oraz prezentację nowych leków stosowanych w leczeniu raka jajnika w ramach bieżących badań fazy II i III. Spotkanie umożliwiło jednoznaczną identyfikację i określenie potrzeb informacyjnych pacjentek i pielęgniarek. Ponadto wyznaczono obszary współpracy.

Typy zaangażowanych pacjentów (rzeczników)

  • Pielęgniarki-specjalistki ginekologii onkologicznej z doświadczeniem w dziedzinie badań i rozwoju/badań klinicznych z całej Europy.
  • Pacjentki osobiście doświadczające choroby.
  • Pacjenci-eksperci/rzecznicy pacjentów posiadający rozległą wiedzę na temat choroby, ale niewielkie doświadczenie badawczo-rozwojowe.

Korzyści wynikające z zaangażowania pacjentów

Praktycznych i rzeczywistych doświadczeń, na które kładziono szczególny nacisk w trakcie spotkania nie można zastąpić badaniem rynku lub bardziej odosobnionymi lub bezosobowymi sposobami gromadzenia informacji. Członkowie wewnętrznych zespołów mogli podzielić się tymi spostrzeżeniami bezpośrednio z najważniejszymi osobami i decydentami w firmie gwarantując, że te głosy zostaną wysłuchane, a opinie wzięte pod uwagę.

Protokoły i wyniki spotkań były udostępniane wewnętrznie w firmie kierownikom ds. regulacji oraz badań i rozwoju. Najważniejsze spostrzeżenia na temat zarządzania i sposobów leczenia dostosowanych do realiów krajowych oraz przeszkody, a także szanse zostały określone w odniesieniu do różnych krajów. Różne plany zarządzania i leczenia istnieją w kraju i regionie. Przedstawiciele pielęgniarek i rzeczników pacjentów optowali wewnętrznie za planami i środkami mając na uwadze zaspokojenie potrzeb interesariuszy i będą pełnić rolę doradców w dalszych dyskusjach oraz współpracować z ekspertami w trakcie całego procesu rozwoju.

Wyniki przełożyły się na uwzględnienie potrzeb pacjentów w procesie badań i rozwoju oraz różnych warunków panujących w klinikach/szpitalach. Podważono sposób myślenia liderów opinii na temat potrzeb pacjentów lub rzekomych potrzeb pacjentów.

Wyzwania i bariery

Problem: znajdowanie i identyfikacja pielęgniarek-ekspertów wśród pielęgniarek ginekologii onkologicznej oraz grup pacjentek dotkniętych rakiem jajnika lub ekspertów wśród rzeczników pacjentek dotkniętych rakiem jajnika.

Rozwiązanie: dyskusje z wieloma doświadczonymi rzecznikami w szerszych grupach pacjentek dotkniętych rakiem jajnika oraz zdobywanie wiedzy na temat sposobu i osób ze środowiska związanego z tą chorobą, z którymi inni sponsorzy przemysłowi współpracują.

Przeszkody możliwe do pokonania: radzenie sobie z oczekiwaniami i zrozumienie liderów krajowych ds. medycznych i zgodności z przepisami w celu odpowiedniego zaangażowania i zaproszenia uczestników.

Praca z wykorzystaniem standardowych procedur operacyjnych i interakcji z przypisaną agencją w celu zawarcia odpowiednich porozumień jak również bezpośrednio z rzecznikami w obszarze procesów i umów.

Wnioski

Uzgodniono ogólne zasady dla firmy na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym dotyczące:

  • Powodów i sposobów zaangażowania pielęgniarek-ekspertów i pacjentów-ekspertów
  • Jasno nakreślonego procesu znajdowania/zapoznania się z powyższymi dwoma punktami.
  • Planów działania i formatów „nie wyważania otwartych drzwi” przy każdym spotkaniu.
  • Ustalenia bardziej systematycznych i regularnych spotkań kluczowych interesariuszy zewnętrznych, uzgodnienia i utrzymania dyscypliny budżetu, wyznaczenia odpowiedzialnych funkcji/osób do zarządzania bieżącymi zobowiązaniami i zależnościami.

A3-ovarian-cancer-V1.0

Załączniki

Powrót do góry

Wyszukiwarka narzędzi