Stratificeret og personlig medicin

Samme symptomer, samme sygdom, samme behandling?

Det er en generel opfattelse, at hos patienter, der har fået konstateret samme sygdom, har sygdommen samme grundårsag. De tilbydes ofte den samme behandling. Men kliniske erfaringer fortæller os, at ikke alle patienter reagerer på samme måde.

I virkeligheden kan der hos patienter, som har fået konstateret samme sygdom, være forskellige årsager til sygdommen. Derfor er det særdeles interessant at forsøge at udvikle lægemidler eller behandlinger, der er tilpasset til en bestemt gruppe patienter eller personer: stratificeret eller personlig medicin. Ofte er der brug for en ‘ledsagende diagnostisk test’ for at bestemme lægemidlets egnethed og dosis til en specifik patient.

European Alliance for Personalised Medicine (EAPM) definerer personlig medicin som ‘en målrettet tilgang til forebyggelse, diagnosticering og behandling af sygdom på basis af en persons specifikke profil’. Ofte blandes termerne ‘personlig medicin’ og ‘stratificeret medicin’ sammen og bruges, som om de har samme betydning, selvom der er vigtige forskelle:

Stratificeret medicin Personlig medicin
Det er brugen af et lægemiddel, der målrettes en subpopulation af patienter (en gruppe eller procentdel af patienterne, som f.eks. har en bestemt sygdom, er i en bestemt aldersgruppe eller på et bestemt sygdomsstadium), i stedet for at bruge ét lægemiddel til at behandle alle patienter med sygdommen. Formålet er at bruge målrettede lægemidler samtidig med, at man tager højde for andre individuelle oplysninger for at tilpasse behandlingen og plejen af patienten til dennes specifikke situation. Det sker for at sikre det bedst mulige resultat og reducere risikoen for bivirkninger.

Personlig og stratificeret medicin får stadig større betydning, og disse metoder er blevet brugt i vidt omfang til behandling af kræft og sjældne sygdomme, hvor der findes rigeligt med tilgængelig information om de underliggende genetiske årsager til sygdommen. Det ventes, at disse metoder også vil blive brugt i stadigt større omfang i udviklingen af behandlinger mod andre sygdomme. Dette er en vigtig ændring i tilgangen til behandling af sygdom, for når patienter får konstateret den samme sygdom (med forskellige underliggende årsager), vil de reagere forskelligt:

  • nogle reagerer fint
  • nogle reagerer ikke
  • nogle tåler måske behandlingen mindre godt på grund af genetiske forskelle
  • nogle udvikler måske ‘modstand’ mod medicinen (de holder op med at reagere), selvom de reagerede fint i begyndelsen.

Disse forskelle kan have stor indflydelse på, hvordan en sygdom udvikler sig, og på valget af behandling.

A2-1.08.1-V1.4