Startpaket för minikurs – Dataövervakningskommittéer

Inledning

Den här EUPATI-minikursens startpaket är utformat för patientdelaktighet i dataövervakningskommittéer.

EUPATI-minikursernas startpaket har tagits fram med hjälp av innehåll i EUPATI:s verktygslåda (Toolbox) och EUPATI:s utbildningskurs för patientexperter (Patient Expert Training Course).Tanken är att startpaketen ska ta upp roller som patienter har under läkemedelsutvecklingen, t.ex. de som visas i figuren nedan.

Startpaketen innehåller länkar till relevant bakgrundsinformation i verktygslådan och tillhörande PowerPoint-presentationer och media för att förbereda en endags- eller flerdagsutbildning om ämnet.Varje startpaket innehåller ett urval PPT-presentationer som du kan använda för att utbilda patienter/patientrepresentanter om grunderna inom området, t.ex. i ett tvåtimmars- eller endagsseminarium.

Startpaketen baseras på befintligt innehåll från EUPATI Toolbox samt ytterligare länkar till verktygslådans extramaterial.Startpaketen är inte färdiga kursmoduler. Avsikten är att en erfaren utbildare ska kunna återanvända resurserna i dem för att förbereda och genomföra en kurs.Du måste redigera dem och sätta dem i ett sammanhang.

Innan du börjar ska du ladda ned och läsa ”Manual för utbildare”.

Dataövervakningskommittéer

Det här startpaketet innehåller bakgrundsinformation, bilder och frågor som kan användas för att skapa utbildningar för patienter som vill delta i arbetet i dataövervakningskommittéer.

Viktig läsning

Faser inom klinisk utveckling

Grunderna i tidig klinisk utveckling

Fas I-prövningar

Fas II-prövningar

Studietyper i tidig klinisk utveckling

Beslut under prövningens gång:avblindning och avslutning

Oberoende säkerhetskommitté för kliniska prövningar (DSMB)

Datainsamling vid kliniska prövningar

Statistik i kliniska prövningar – nyckelbegrepp

Bedöma värdet av resultaten från kliniska prövningar

Effekt och säkerhet för läkemedel

Kritisk läsning av kliniska studieresultat

Epidemiologi

Evidensbaserad medicin

Valfritt innehåll

Det finns inget valfritt innehåll i startpaketet Välja forskningsprioriteringar.

Presentationer

Tidig klinisk utveckling [coming soon]

Datainsamling vid kliniska prövningar [coming soon]

Frågor

I framtiden kommer det att finnas frågor för alla presentationer om:

 • Beslut under prövningens gång
 • Tidig klinisk utveckling
 • Datainsamling vid kliniska prövningar
 • Statistik i kliniska prövningar – nyckelbegrepp
 • Bedöma värdet av resultaten från kliniska prövningar
 • Effekt och säkerhet för läkemedel
 • Kritisk läsning av kliniska studieresultat
 • Epidemiologi
 • Evidensbaserad medicin

Videoklipp

En introduktion till klinisk forskning [ECRAN] kan laddas ned från EUPATIVimeo.

Utforska historien om kliniska prövningar ända tillbaka till 1747 och lär dig mer om hur de fungerar i dag i den här korta videon från ECRAN-projektet.

Clinical Research” av ECRAN-projektet är licensierad under CC BY-NC-SA 4.0

Användarvillkor – Creative Commons

Kom ihåg att allt utbildningsmaterial från EUPATI publiceras enligt en Creative Commons-licens, vilket också gäller allt som baseras på materialet!Därför

 • måste du ange licensen i ditt kursmaterial.
 • måste du också ge ut ditt kursmaterial enligt Creative Commons-licensen när du använder EUPATI-material.

Exempel på hur du refererar till materialet om du inte har ändrat någonting:
Phases of Clinical Development” av EUPATI är licensierat enligt CC BY-NC-SA 4.0.

Exempel på hur du refererar till materialet om du har ändrat någonting:
My clinical trials guide” är baserad på “Phases of Clinical Development” av EUPATI och används enligt CC BY-NC-SA 4.0.”Min handbok för kliniska prövningar” är licensierad enligt CC BY-NC-SA 4.0 av Matthew.

Du kan läsa mer om användning av EUPATI-materialet på Creative Commons-sidaneupati.eu

Användning av EUPATI-logotypen

EUPATI-logotypen är ett registrerat varumärke som ägs av European Patients Forum.

Förutom i det begränsade syftet att visa att arbetet har skapats av eller licensierats från EUPATI (European Patients Academy for Therapeutic Innovation), eller i samarbete med EUPATI, tillåter inte European Patients Forum (EPF) användning, av någon part, av varumärket ”EUPATI” eller något relaterat varumärke eller relaterad logotyp för EUPATI utan skriftligt förhandsgodkännande från EPF.All tillåten användning sker i enligt med EUPATI:s då gällande riktlinjer för varumärkesanvändning, som kan publiceras på dess webbplats eller göras tillgängliga på begäran då och då.

A2-SK-data-monitoring-committees-V1.0