Principper for organer til medicinsk teknologivurdering

Introduktion

Medicinsk teknologivurdering (MTV) varierer fra land til land alt efter sundhedssystemets struktur og betingelser. Efterhånden som der er oprettet flere og flere organer til medicinsk teknologivurdering, har den internationale arbejdsgruppe for MTV-udvikling, som hedder International Working Group for HTA Advancement og er en uafhængig gruppe af MTV-forskere, opstillet 15 nøgleprincipper for deres tilrettelæggelse og arbejde.1 Disse principper understreger standarder og elementer for god praksis for MTV-organerne, så de på den bedst mulige måde opfylder deres rolle som bro mellem videnskaben og den politiske beslutningstagning.

Medicinske teknologivurderingsprogrammers opbygning

 1. MTV’s mål og omfang skal være klart og relevant for brugen
 2. MTV skal være en upartisk og gennemsigtig aktivitet
 3. MTV skal omfatte alle relevante teknologier
 4. Der skal være et tydeligt system for, hvordan prioriteringerne for MTV skal opstilles

Metoder til medicinsk teknologivurdering

 1. MTV skal omfatte passende metoder til vurdering af omkostninger og fordele
 2. MTV skal tage en bred vifte af evidens og resultater i betragtning
 3. Der skal tages højde for det fulde samfundsmæssige perspektiv ved gennemførelsen af en MTV
 4. MTV skal udtrykkeligt beskrive usikkerheden ved estimaterne
 5. MTV skal tage højde for og behandle spørgsmål, der vedrører generaliserbarhed og overførbarhed

Processer for udførelsen af medicinsk teknologivurdering

 1. De, der udfører MTV, skal aktivt inddrage alle vigtige interessentgrupper (såsom erhvervssammenslutninger, patientforeninger og producenter)
 2. De, der udfører MTV, skal aktivt søge efter alle tilgængelige data
 3. Implementeringen af MTV-resultaterne skal overvåges

Brug af medicinsk teknologivurdering til beslutningstagning

 1. MTV skal være rettidig
 2. MTV-resultaterne skal kommunikeres ordentligt ud til de forskellige beslutningstagere
 3. Forbindelse mellem MTV-resultater og beslutningstagningsprocesser skal være gennemsigtig og klart defineret

International Working Group for HTA Advancement har også udviklet et nyttigt redskab ud fra dette sæt principper: en række relaterede spørgsmål, der kan anvendes til benchmarking eller udvikling af et MTV-organ2 (se faktaarket: Hovedprincipper og relaterede spørgsmål til benchmarking af MTV-organerne).

Referencer

 1. Drummond, M., Schwartz, J.S., Jönsson, B. (2008). ‘Key principles for the improved conduct of health technology assessments for resource allocation decisions.’ International Journal of Technology Assessment in Health Care, 24(3), 244-258.
 2. Drummond, M., Neumann, P., Jönsson,B., et al. (2012). ‘Can We Reliably Benchmark Health Technology Assessment Organizations?’ International Journal of Technology Assessment in Health Care, 28(2), 159-165.

Bilag

A2-6.02.2-v1.1