Principes voor instanties die zich bezighouden met beoordeling van gezondheidstechnologie (HTA-instanties)

Inleiding

Health Technology Assessment (HTA) verschilt van land tot land afhankelijk van de structuur en de omstandigheden van gezondheidssystemen. Aangezien er steeds meer HTA-instanties in het leven zijn geroepen, heeft de International Working Group for HTA Advancement, een onafhankelijke groep van HTA-wetenschappers, een reeks van vijftien kernprincipes ontwikkeld voor hun organisatie en werkwijze.1 Deze principes benadrukken de normen en elementen van goede praktijkvoering voor HTA-instanties teneinde hen in staat te stellen hun rol als brug tussen wetenschap en beleidsvorming zo goed mogelijk te vervullen.

Structuur van programma’s voor Health Technology Assessment

 1. Het doel en bereik van de HTA moeten duidelijk en relevant zijn voor de toepassing ervan
 2. HTA moet onbevooroordeeld en transparant plaatsvinden
 3. HTA moet alle relevante technologieën omvatten
 4. Er moet een duidelijk systeem bestaan voor het stellen van prioriteiten voor HTA

Methoden van Health Technology Assessment

 1. HTA moet geschikte methoden voor beoordeling van kosten en baten omvatten
 2. HTA moet een grote verscheidenheid aan bewijs en uitkomsten beoordelen
 3. Bij het uitvoeren van HTA moet een volledig maatschappelijk perspectief in aanmerking worden genomen
 4. HTA moet expliciet onzekerheden rond schattingen karakteriseren
 5. HTA moet kwesties van veralgemenisering en transferabiliteit beoordelen en aanpakken

Processen voor het uitvoeren van Health Technology Assessment

 1. Degenen die HTA uitvoeren, moeten actief alle belangrijke groepen van belanghebbenden erbij betrekken (zoals professionele instanties, patiëntenorganisaties, fabrikanten)
 2. Degenen die HTA uitvoeren, moeten actief alle beschikbare gegevens opzoeken
 3. De implementatie van de bevindingen van HTA moet worden gemonitord

Gebruik van HTA voor besluitvorming

 1. HTA moet tijdig plaatsvinden
 2. HTA-bevindingen moeten correct worden gecommuniceerd naar de verschillende besluitvormers
 3. De relatie tussen HTA-bevindingen en besluitvormingsprocessen moet transparant en helder omschreven zijn

De ‘International Working Group for HTA Advancement’ heeft uit deze reeks principes ook een nuttig instrument ontwikkeld: een serie gerelateerde vragen die kunnen worden gebruikt om een HTA-organisatie te standaardiseren of te ontwikkelen2 (Zie factsheet: Kernprincipes en daarbij behorende vragen voor het standaardiseren van HTA-instanties.)

Referenties

 1. Drummond, M., Schwartz, J.S., Jönsson, B. (2008). ‘Key principles for the improved conduct of health technology assessments for resource allocation decisions.’ International Journal of Technology Assessment in Health Care, 24(3), 244-258.
 2. Drummond, M., Neumann, P., Jönsson,B., et al. (2012). ‘Can We Reliably Benchmark Health Technology Assessment Organizations?’ International Journal of Technology Assessment in Health Care, 28(2), 159-165.

Bijlagen

#mla_gallery-1 { margin: auto; width: 100%; } #mla_gallery-1 .gallery-item { float: none; margin: 1.5%; display: inline-block; text-align: center; width: 97%; } #mla_gallery-1 .gallery-item .gallery-icon img { border: 2px solid #cfcfcf; } #mla_gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; vertical-align: top; } /* see mla_gallery_shortcode() in media-library-assistant/includes/class-mla-shortcode-support.php */

A2-6.02.2-v1.1