Patientorganisationers delaktighet i HTA-processer

“Förbättra din läsupplevelse genom att slå på undertexterna för den medföljande videon.”

Transkribering

[Känner du till andra organisationer som har deltagit i HTA-processer?]

Mary Baker – tidigare ordförande för European Brain Council, ambassadör för European Parkinson’s Disease

Cancerföreningarna, och jag vet med säkerhet att Jean Mossman var delaktig när hon var vd för BACUP, CancerBACUP.

Jan Geissler – patientrepresentant och projektchef för European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI)

Det finns väldigt olika erfarenheter mellan de andra länderna och Storbritannienhar en lång tradition, om man nu kan prata om lång tradition, av patientdelaktighet i HTA, och med åren tror jag att NICE och patienterna och tillsynsmyndigheterna har diskuterat en detaljerad process och beskrivit på ett mycket transparent sätt i vilka skeden i HTA-processen som patienter kan vara delaktiga.

I Tyskland befinner vi oss däremot fortfarande på barnstadiet på det området.För närvarande finns det vissa tillfällen där patienter kan vara delaktiga och godkända patientorganisationer kan skicka representanter till utfrågningarna och så får de delta i vissa slags kommittéer under HTA-utvärderingen.Men jag skulle säga att det i nuläget inte är 100 % transparent vem som kan delta, när de kan delta och framför allt hur de kan bidra.

Eibhlin Mulroe – vd för Irish Platform for Patients Organisations (IPPOSI)

Den irländska regeringen har inte någon annan syn på läkemedel för sällsynta sjukdomar.

De bedömer dem på precis samma sätt som de skulle bedöma en behandling för diabetes eller astma. Och jag tror att det finns en viss … Många av utvärderingsprocesserna som vår HTA-myndighet använder är bra och de tittar på effekten.

De tittar på andra områden, de tittar på kostnadseffektivitet.Men vi tror att vi behöver patientdelaktighet där mer än någonsin tidigare, för högkostnadsbehandling kan aldrig bli kostnadseffektivt, särskilt inte särläkemedel.Och så behöver vi titta på den etiska aspekten av tillgängligheten för patienterna.Och jag tror återigen att det här är ytterligare ett exempel på patientdelaktighetens oerhörda betydelse.

A2-ITW-Q2_EN-v1.1