Odkrywanie i opracowywanie leków

Badając chorobę, uczeni mogą dowiedzieć się, co ją powoduje, i które komórki i ich receptory się z nią wiążą. Takie badania pozwalają uczonym opracowywać nowe leki w celu leczenia chorób i łagodzenia ich objawów.

#mla_gallery-1 { margin: auto; width: 100%; } #mla_gallery-1 .gallery-item { float: none; margin: 1.5%; display: inline-block; text-align: center; width: 97%; } #mla_gallery-1 .gallery-item .gallery-icon img { border: 2px solid #cfcfcf; } #mla_gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; vertical-align: top; } /* see mla_gallery_shortcode() in media-library-assistant/includes/class-mla-shortcode-support.php */

Od odkrycia cząsteczki do opracowania leku

Po zidentyfikowaniu cząsteczki receptora lub enzymu uczeni zaczynają szukać potencjalnych składników, które będą oddziaływać z celem, aby skorygować aktywność powiązaną z chorobą. Takie badanie może obejmować przeszukiwanie „bibliotek” milionów cząsteczek, które zostały opracowane przez firmy farmaceutyczne. Aby odkryć, które cząsteczki będą się wiązać z receptorem, przeprowadza się badanie w wielkiej skali potencjalnie przydatnych cząsteczek z „bibliotek” (inna nazwa to proces przesiewowy o dużej przepustowości).

#mla_gallery-2 { margin: auto; width: 100%; } #mla_gallery-2 .gallery-item { float: none; margin: 1.5%; display: inline-block; text-align: center; width: 97%; } #mla_gallery-2 .gallery-item .gallery-icon img { border: 2px solid #cfcfcf; } #mla_gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; vertical-align: top; } /* see mla_gallery_shortcode() in media-library-assistant/includes/class-mla-shortcode-support.php */

Wykryte najbardziej obiecujące cząsteczki zostaną następnie poddane różnym modyfikacjom, aby utworzyć skuteczny lek o niewielu negatywnych działaniach ubocznych. Kiedy uczeni znajdą cząsteczkę o właściwościach potencjalnego leku, często okazuje się konieczne przeprowadzenie testów na zwierzętach. Jeśli testowanie wykaże, że lek jest bezpieczny, proces przejdzie w fazę testów z udziałem ludzi. Na koniec organy nadzorujące rozważą, czy można zatwierdzić dany lek do stosowania u ludzi.

Cechy idealnej cząsteczki:

  • dociera do odpowiedniej części organizmu, aby trafić do celu (idealnie wyłącznie do celu, a nie do zdrowych komórek czy enzymów)
  • powoduje niewiele działań ubocznych
  • może być wchłonięta w organizmie
  • pozostaje w organizmie wystarczająco długo, aby osiągnąć pożądany skutek
  • będzie można ją produkować w wystarczających ilościach
  • jako lek ma długi okres przechowywania.

A2-1.06.3-V1.2