Maria Piggin, England

“Jeg har fået nogle værktøjer, der giver mig tillid til at forsvare patienternes stemme. Alle de undersøgte processer understreger, hvor stor værdi en patientrepræsentant kan have.”

Jeg tilmeldte mig EUPATI-kurset, fordi jeg anså det for at være en udmærket lejlighed til at uddanne mig selv i medicinsk forskning og udvikling, så jeg ville være i stand til at “sidde med ved bordet” og/eller komme i kontakt med relevante aktører inden for det sygdomsområde, jeg repræsenterer. Indtil nu har det langt oversteget mine forventninger, eftersom jeg ikke havde forventet, at kurset var så dybtgående.

Kurset har givet mig viden om koncepter og procedurer i erhvervslivet og et stort netværk af ligesindede med en meget stor viden og erfaring, som jeg kan lære af. Jeg har brugt de færdigheder, jeg har lært, til at involvere mig i erhvervslivet på en konstruktiv måde og til fordel for begge parter, og jeg håber at fortsætte dette engagement på vegne af min patientgruppe med andre aktører for at sikre at vores forenings stemme bliver hørt og udnyttet effektivt.

— Maria Piggin, Organisation: PNH Support (England), EUPATI-elev