1

Fazy rozwoju klinicznego

Wprowadzenie

Poniższy diagram objaśnia cztery fazy rozwoju klinicznego.

Fazy rozwoju klinicznego

A2-3.01-v1.1