1

Faser inom klinisk utveckling

Inledning

I diagrammet nedan förklaras de fyra faserna inom klinisk utveckling.

Faser inom klinisk utveckling

A2-3.01-v1.1